5 תשובות
שמאל לימין
שמאל לימין
מספרים כן פשוט בערבית המספר זה כמו אות
שמאל לימין
שמאל לימין. כמו באנגלית ועברית