2 תשובות
זה בסדר
להיפגע זה חלק מהחיים את צריכה לקחת את הסיכון שתפגעי
התחברות ל