3 תשובות
התשובה בגוף השאלה
שואל השאלה:
מה
אנונימית
אתם לא מדברים איך יקרה משהו