תשובה אחת
דיברתי עם הקרובים, תרגמתי הכל והיה מעולה