3 תשובות
הילל פרודי הוא אליל
איך את מעזה לדבר ככה על הלל פרודי
לא
זה מדהים.