3 תשובות
לא אני ישמח בשבילה אם הוא היא נחמד
ולא יתנהג עליה מגעיל אבל אם אני יצטרך לנתק בגלל זה קשר היתה אני יכבד אותה
יתבאס אבל לפחות אני אדע שהיא לא אוהבת אותי
(::