תשובה אחת
אי אפשר.. אני עברתי לאייפון גם וזה לא אפשרי