2 תשובות
בטח, שמועים את זה מאוד שהשתמשו בAutotune.
התחברות ל