2 תשובות
אני חןשבת שכן
כן בגלל שתוכל לעשות עם עצמך דין וחשבון במה להשתפר וכו
התחברות ל