תשובה אחת
כשיש לי אותך יש לי הכל כשאין לי אותך אין לי כלום. חג שמח.