8 תשובות
לא
כן
עם כל היתרונות והחסרונות.
בכלל לא
בכל מקום מבויישת ופוחדת.
כן.
לא
כן. אפילו יותר ממה שנדרש.
התחברות ל