5 תשובות
לא חושבת
המנהלת או האחראית משמרת? ואיך היא איימה עלייך?
שואל השאלה:
מנהלת אזור
אנונימית
שואל השאלה:
היא אמרה לי
אם תגידי לא זה השיקולים של המנהלים אם להשאיר אותך
אנונימית
להגיד לא על מה?
שואל השאלה:
שאני לא רוצה בכלל לעזור בסניפים אחרים
ואני אמרתי לה על סניף ספציפי שלא טוב לי בו
ובכללי יש סניף אחד שלא אכפת לי לעזור
אבל היא ממש נואשת לבנות שם אז היא לא שואלת אותי
אנונימית