4 תשובות
הוא כולה שפך מים למה שהיא לא תרצה אותו..
לא.
אבל אם זה היה לפני שהוא בקע מהביצה והייתם נוגעים בו בעור חשוף אז היונה לא הייתה חוזרת.
זה ביולוגי. מנגנון הישרדות של הציפור..
הוא כבר גדול עם נוצות?
אם הוא רק עם פלומה אני לא יודע.
אבל אם הוא גדל כבר, מן הסתם היא תחזור ותאכיל אותו, רק צריך לשמור מרחק. היא בודקת מרחוק ועד שהשטח לא ריק היא לא חוזרת.
אמאלה לא הבנתי את השאלה טוב
חשבתי אמא שלך לא תרצה את אבא שלך בגלל זה לול