2 תשובות
לספר לו זה מעלה
תלוי כמה זמן
התחברות ל
באותו הנושא: