2 תשובות
לספר לו זה מעלה
תלוי כמה זמן
באותו הנושא: