3 תשובות
זול במזרח אירופה באופן כללי
יחסית כן
ליי זה פחות משקל
סביבות ה80 אגורות
התחברות ל