6 תשובות
מעבר
מעבר
מעבר
אמל כל אחד זה שונה
יש בני 13 שהם עדיין ילדים
יש בני 13 שהם במעבר
ויש בני 13 שהם כבר נערים
אנונימית
אצל*
אנונימית
מעבר, זה כבר די בוגר האופי משתנה בכיתה ח.
אנונימית