תשובה אחת
לפי מדד המשיכנה אני גם יודע כמה
התחברות ל