6 תשובות
1.64
משקל 59
אנונימית
1.86-1.87
86-88
1.48
משקל 36
1.53
48 בערך