2 תשובות
טיפות או תמיסה שמזריקים לאוזן כדי שהמוגלה תצא או לפעמים נותנים גם וגם
אנונימית
כשזה לא חמור בטיפות.
אנונימית