6 תשובות
בחדר שלהם משחקים פורטנייט
כן אנחנו קיימים
פה
מה רעה הבנים שתנשקו
ברור שאנחנו קיימים.
נמצאים לרוב בבית בוכים על זה שלא התנשקנו
ברור שקיימים. בשירותים מאונ*ים
למה שתרצי אותנו בכלל
זה סתם עצוב