תשובה אחת
יותר זול אבל אם יתפסו אותך במכס אתה תקבל קנס אלא אם כן רנית רק חפיסה אחת