תשובה אחת
נסי להיות שם בשבילו ולעודד אותה וגם תגידי לו שהוא יכול לתקן את זה עם חברה שלו