תשובה אחת
אלה החיים.אי אפשר שכל הזמן יהיה רק טוב, ולהפך,לא יכול להיות כל הזמן רע.