2 תשובות
לפני 10 דקות אמרת שיש לך חבר מה את עושה פה?
שואל השאלה:
אמרתי בצחוק