2 תשובות
היא בקטע שלך בטח
מבחינתך אין לך רגש?
אז כנראה אם היא הסכימה לזה, או אתה, לה יש רגשות כלפיך.
זה אומר שכנראה היא אוהבת אותך.
תנסה לדבר איתה על זה אולי? לא יודע..
בהצלחה