5 תשובות
750 מל
750 מ"ל.
ידוע שעל בקבוקים גדולים את משלמת פחות ומקבלת יותר..
ב750 מ"ל יוצא 3.3 שקל לליטר
ב500 מ"ל יוצא 3.6 שקל לליטר
התחברות ל