תשובה אחת
יש להם כזה צינור שמעביר אליהם אוויר כדי שיוכלו לנשום
התחברות ל