2 תשובות
לא הבנתי
להתכסות בסדין לבן תמיד נותן קונוטציה של מוות, כמו תכריכים.
כנראה עכשיו הם שקופים אחד לשני, לא רואים יותר אחד את השני, וכל מה שהיה וכל הרגש והאהבה מתו, ברגע השיא..