5 תשובות
1. מינוס
2. פלוס
3.פלוס
4.מינוס
קל חומר של כיתה ז:
(+) (+) = (+)
(+) (-) = (-)
(-) (-) = (+)
(-) (+) = (-)
מקווה שעזרתי :)
שואל השאלה:
מינוס כפול מינוס זה מינוס?
אנונימית
שואל השאלה:
אע וכע זה חומר של כיתה ז פשוט עכשיו אני בכיתה ט ושכחתיי
אנונימית
מינוס כפול מינוס זה פלוס