תשובה אחת
נראה לי שניהם, אולי יש את קצת רגישה למצבים אחרים ואדישה לאחרים