2 תשובות
שטח זה פאי כפול רדיוס ואז הכל בריבוע
והיקף זה 2 כפול פאי כפול רדיוס
שטח רדיוס בריבוע פאי
היקף שתי רדיוס פאי