2 תשובות
צבע זה לא מה שיקבע את הזוגיות שלכם
לדעתי לא.. אני מתאר לעצמי שאם מישהי כהת עור יכולה למשוך אותי, ככה גם להיפך, יהיו גברים כהים שיעדיפו לבנה