3 תשובות
יש לך תמספר או את האינסטגרם שלו? אם כן תדברו ואם לא תבקשי מאבא שלך שיגיד לחבר שלו שישלח לו את המספר של הבן שלו
שואל השאלה:
יש לי את המספר ואת האינסטגרם, הוא ביישן כזה ונראלי ישר יעלה עליי .. על מה לדבר איתו ..?
על הבלויים שלכם יחד ועל דברים שמעניינים אותך וכל זה