2 תשובות
כל עוד הן לא פרחות אין בעיות
לא מחפש בבנות כרגע