תשובה אחת
זה ירגיש לי טבעי כי הפער גילאים הוא בסדר