תשובה אחת
תבקשי את המספר שלו אם את מרגישה שאת רוצה לעבור