תשובה אחת
נורא אני אחשוב עליה כל הזמן ולא יהיה לי חשק לכלום אבל עם הזמן לומד להתגבר כמה שאפשר ולחשוב על אנשים אחרים להתעסק בדברים אחרים לשמוח העיקר שזה היה ומה שצריך להיות יהיה