תשובה אחת
בחיים לא דיברתם הוא אוהב את הגוף שלך לא אותך

אני כבר למדתי