2 תשובות
הגיוני
אולי הוא אוהב את המראה שלך.
בחיים לא דיברתם הוא אוהב את הגוף שלך לא אותך

אני כבר למדתי
התחברות ל