2 תשובות
מודדים את ההתקפים ויש טבלת מידות בגוגל
מנסים פעם אחת למדוד ויודעים