4 תשובות
מה אתה בדיוק רוצרוצרמוז לה?
פרטי נמקי הסבירי
אנונימי
בוודאי אמוגי צוחק/אוף קורס
מזתומרת רציני אתה רוצה זה קצת מתחנף