4 תשובות
מה שאמרת בסדר לדעתי. אבל את ההודעה השנייה תשלחי לו יחד עם הראשונה.
כם תרשמי ככה שלחי לו את זה בשתי הודעות
תרשמי לו בוקר טוב כרגיל ואז תוסיפי לגבי אבא שלו, באותה ההודעה.
זה בסדר