8 תשובות
כן
כן.
כן זה בדיוק מה שאני לובשת עכשיו לול
כן