תשובה אחת
תחביבים, מוזיקה, מאכל. פשוט תשאל כל מיני דברים שאתה רוצה לדעת