4 תשובות
שיש לך מבנה גוף נראה חזק כמו נגיד שרירים דברים כאלה
שאתה נראה חזק..?
שאתה נראה חזק