תשובה אחת
מה יש בשלב 13?
עברתי את זה אז אולי אני אוכל לעזור לך
התחברות ל