תשובה אחת
אתה צוחק? זו חתיכת נסיעה... אני לא מאילת אבל עזוב אותך.. בשביל מועדון?