תשובה אחת
אממ זה בדרך כלל בא בלי תכנון, אבל תצא למקומות ותכיר אנשים
התחברות ל