13 תשובות
כן
כן.
כן
התחילו רק בחטיבה כל היסודי היינו ביחד
כן אבל התחילו רק בחטיבה
כן מהחטיבה
ככה זה בכל חטיבה ותיכון בארץ כמעט, כי יש קצת מבחנים שונים
יאפ סתם חרא לדעתי
ביוסודי היינו ביחד עכשיו בחטיבה מופרד אבל באותו אולם
עם ואני בחטיבה
כן