תשובה אחת
עד שנה מהשחרור, אבל משום מה בקשר לביטוח לאומי מציינים עד כשנתיים.