2 תשובות
תער, איתו הוא עושה מסגרת.
זה סכין דיוק שזה אומר משתמשים בזה לאחר התספורת זה מיישר את הפיאות